Mẫu Hợp đồng Nguyên tắc Thuê xe
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VẬN CHUYỂN

Số: ………/HĐVC/HD

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực hiện của hai bên.

Hôm nay, ngày ………..  tháng …. năm ……., tại trụ sở Công ty TNHH Thương mại & Vận tải Du lịch H&D, chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên thuê vận chuyển):

Đại diện (Ông):                                     Chức  vụ: Giám Đốc

Địa chỉ:

Điện thoại:           

Mã số thuế:

Số tài khoản:

BÊN B (Bên vận chuyển): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI DU LỊCH H&D

Đại diện (Ông): Đinh Văn Đoàn                       Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: Số 2, ngách 168/80/18, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội                            

Điện thoại: .024.6291.8811      Fax:

Mã số thuế: 0105819117

Số tài khoản: 12.913.981.002 – tại ngân hàng TMCP Tienphong – Chi nhánh Hoàn Kiếm

          Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng vận chuyển hành khách với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên B đồng ý vận chuyển khách đi công tác theo nhu cầu của bên A dựa vào từng lịch trình cụ thể. .

Bên B đón, trả, vận chuyển khách cho Bên A tại địa điểm bên A yêu cầu. Trong quá trình, đón, trả, vận chuyển, hai bên tiến hành xác nhận, nghiệm thu trên Lệnh điều xe của bên B và là căn cứ thanh toán sau này.

Thời gian, địa điểm vận chuyển: bên A sẽ thông báo bằng mail hoặc điện thoại, hoặc fax cho bên B biết theo từng chuyến vận chuyển cụ thể.

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

1.    Giá cả: theo thỏa thuận như phụ lục báo giá đính kèm hợp đồng này của bên A và bên B tại thời điểm phát sinh vận chuyển và được tính theo từng chuyến, từng loại xe mà bên B cung cấp theo yêu cầu của bên A.  

2.    Các chi phí xăng dầu, công tác phí do bên B chịu trách nhiệm.

3.    Phương thức, thời gian thanh toán:  

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền Việt nam đồng (VNĐ).

- Thanh toán sau mỗi chuyến vận chuyển hoàn thành có nghiệm thu hoặc thanh toán vào tháng kế tiếp của tháng phát sinh vận chuyển và bên B cung cấp hóa đơn tài chính cho bên A.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:

Bên A:

- Đảm bảo thanh toán đúng thời hạn đã thoả thuận như trong mục 2 điều 2 của hợp đồng.

- Có mặt tại địa điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận; tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của bên vận chuyển và các quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

- Thực hiện đúng cam kết như trong hợp đồng. Đặt xe phải báo trước cho bên B ít nhất 02 ngày, nếu có thay đổi phải thông báo ngay cho bên A trước 01 ngày (trừ trường hợp đột xuất hai bên thống nhất với nhau qua điện thoại..vv).

Bên B:

- Đảm bảo cung cấp xe đúng theo yêu cầu của bên A; quản lý, chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện để đảm bảo vận hành xe, vận chuyển hành khách an toàn trong thời gian cung cấp dịch vụ cho bên A.

- Bên B phải chuẩn bị đủ giấy tờ cho lái xe, phương tiện đi lại hợp lệ và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của lái xe, phương tiện vận tải.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đúng lịch đặt xe của bên A. Nếu bên B do lỗi của mình dẫn đến không hoàn thành việc đón, trả, vận chuyển theo đúng lịch trình mà hai bên đã thống nhất thì bên B  phải bồi thường cho bên A theo thỏa thuận.

-          Từ chối vận chuyển vượt trọng tải, không đi vào đường cấm và đường nguy hiểm, không chở người, hành lý, hàng hóa trái với quy định pháp luật nhưng phải thông báo ngay cho bên A.

- Chịu chi phí sửa chữa, xăng dầu, bến bãi hàng tháng của phượng tiện trong quá trình vận chuyển.

- Đảm bảo vệ sinh phương tiện vận chuyển hành khách sạch sẽ trước khi khởi hành hàng ngày.

- Tuỳ theo thời điểm cung cấp giá cả hợp lý được hai bên thỏa thuận.

- Xuất hóa đơn tài chính cho bên A.

Điều 5: Điều khoản chung:

 - Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản tại hợp đồng đã ký. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì hai bên phải thông báo cho nhau biết bằng văn bản và cùng bàn bạc để giải quyết trên tinh thần thương lượng và hợp tác. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà nội để giải quyết theo luật định. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện. Án phí bên thua kiện chịu.

- Bất cứ sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản nào trong hợp đồng này cũng phải được cả hai bên đồng ý bằng văn bản và không thể tách rời Hợp đồng này.

- Hợp đồng này có giá trị đến hết ngày ..................... Khi hai bên hoàn thành mọi trách nhiệm theo quy định thì Hợp đồng này tự thanh lý và hết hiệu lực.

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và có hiệu lực từ ngày ký.

              ĐẠI DIỆN BÊN A                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B