Phương thức ký hợp đồng

Sau khi đã tìm hiểu về chất lượng, giá cả, ... phù hợp với chuyến đi của mình, quý khách quyết định lựa chọn thuê xe H&D Transport và đi đến ký hợp đồng như sau: