Tuyển dụng

Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Du lịch H&D và doanh nghiệp được thành lập từ năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực vận tải du lịch – cho thuê xe theo hợp đồng. Với phương châm, chất lượng dịch vụ là tôn chỉ tồn tại và phát triển của Công ty,...